logo Cetatea Tamasidava

Măsuri

Pentru a afla valoarea totala aferenta fiecarei masuri, va rugam sa consultati Planul de finantare (componenta A + componenta B) ce poate fi vizualizat de aici

Formare profesionala si activitati demonstrative

M1/1C

Exploatatii agricole si procesare

M2/2A

Instalare tanar fermier

M3/2B

Investitii in activitati non-agricole

M4/6A

Dezvoltarea satelor si a oraselor mici

M5/6B

Investitii in infrastructura sociala

M6/6B

Promovarea formelor asociative prin intermediul potentialului local authentic

M7/6B

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala