logo Cetatea Tamasidava

Important!

Informare privind termenul maxim de verificare a conformitatii cererilor de plata.

Data publicarii 06.09.2018

Adresa AM PNDR - locuri de munca

Data publicarii 19.03.2018

Clarificari criteriu de eligibilitate EG5 Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei

Apel de selectie nr. 1/2017 , pentru masurile M2/2A Exploatatii agricole si procesare si M4/6A Investitii in activitati non-agricole.
Data publicarii 16.04.2018Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala